40 procent av de statliga myndigheterna köper tjänster av Statens servicecenter. Tillsammans har de drygt 30 procent av de statligt anställda. 2017 ska 50 procent av de statligt anställda omfattas av myndighetens tjänster. 

 
Statens servicecenter

​Senaste nyheterna

   ​Alla nyheter >>

 

Pressmeddelanden

Aktuellt just nu!Förenkla för små myndigheter

Lena Darås, avdelningschef konsultrelaterade tjänster, berättar om rapporten Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter.

Läs mer

 

Aktuellt_annica.jpg

Givande samarbete med universitets- och högskolesektorn

Charlotte Johansson Ahlström, chef särskilda strategiska myndighets-projekt på Statens servicecenter, berättar om samarbetsgruppen inom universitets- och högskolesektorn och dess arbete.

Läs mer