En värdegrund som ska ge resultat

Statens servicecenters specifika värdegrund arbetades fram hösten 2013 och utgör en integrerad del i vardagsarbetet på myndigheten. Exempelvis utgår vi från värdeorden vid verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och idéseminiarier.

Generaldirektör Thomas Pålsson.

Generaldirektör Thomas Pålsson.

Statens servicecenter bildades 1 juni 2012. Myndigheten präglades inledningsvis av olika kulturer och arbetssätt då verksamhetsbasen av myndigheten till stora delar bestod av stödverksamheter från tre olika myndigheter. En gemensam värdegrund för myndigheten, utöver den statliga, blev från 2013 ett viktigt verktyg i verksamheten för att forma och arbeta med en färbättring, utveckling och kultur.

Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter berättar:

– Vi ska ge våra kundmyndigheter trygghet, service och effektiva administrativa tjänster. Detta lever vi upp till i dag men för att kunna bli ännu bättre och ha en strategisk plattform att stå på behövde vi komplettera vår styrmodell och arbeta med värdegrundsfrågor. Vi behövde bli en myndighet med tydliga, gemensamma processer och förhållningssätt. Därför satte jag igång arbetet med att ta fram en värdegrund för verksamheten. I dag är det en integrerad del av vår verksamhet, säger Thomas Pålsson. 

– Värdegrunden och styrmodellen är fastlagd och vi arbeter med att göra värdegrunden till en naturlig del av vår vardag. Våra värdegrundsord, leveranssäkra, effektiva och engagerade, är vägledande för oss i allt vi gör.

Under arbetets gång var alla medarbetare involverade och kom med många förslag som vi tagit hand om och inledningsvis omsätter i sex strategiska projekt. Vårt utvecklingsarbete ska leda till resultat och det är min förhoppning att nya och befintliga kundmyndigheter ska märka av våra satsningar på ett positivt sätt.