Lönetjänster

Riksarkivet köper fler tjänster

Riksarkivet har tecknat överenskommelse med Statens servicecenter avseende lönerelaterade tjänster.

Tillägget till överenskommelsen gäller från den 1 november och omfattar löneadministration samt rese- och utläggsadministration.

Riksarkivet köper sedan tidigare ekonomirelaterade tjänster.