Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter och snart även lokal statlig service till privatpersoner och företag på 113 servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande behoven och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

Vi tar över 113 servicekontor i juni

Från och med den 1 juni 2019 ska Statens servicecenter driva de statliga servicekontoren dit privatpersoner och företagare kan vända sig för att få  information och service kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket.

Mer om Servicekontorsutredningen hos regeringen

Några snabba fakta om Statens servicecenter

  • Är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

  • Vi sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. Bland dessa myndigheter finns bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.

  • Våra tjänster omfattar drygt 40 procent av staten, mätt i antalet anställda.

  • Med cirka 450 anställda har vi har en samlad expertis inom våra kompetensområden och kan hjälpa myndigheter att fokusera på sin kärnverksamhet och möta ökande krav på effektivitet och kvalitet.

  • Vi blir cirka 1400 medarbetarer under 2019 när vi tar över ansvaret för landets alla servicekontor.

  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.
Senast uppdaterad: 2019-05-13
Publicerad: 2016-09-05
Om Statens servicecenter