Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen. Vi levererar administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön, HR och snart även tjänster inom e-arkivering, till statliga myndigheter. 

Vår verksamhet syftar till att generera skalfördelar inom den statliga administrationen. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande behoven och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

En kort film där några medarbetare berättar om sin vardag och hur de bidrar till en effektivare statsförvaltning.

Övertagande av de statliga servicekontoren

Från och med den 1 juni 2019 ska Statens servicecenter driva de statliga servicekontoren som vänder sig till medborgare, företagare och nyanlända som behöver stöd och service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket.

Mer om Servicekontorsutredningen hos regeringen

Några snabba fakta om Statens servicecenter

  • Är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

  • Vi sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön, HR och snart även inom e-arkivering. Bland dessa myndigheter finns bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.

  • Våra tjänster omfattar drygt 40 procent av staten, mätt i antalet anställda. År 2015 klarade vi regeringens målsättning att nå 25 procent. Vår målsättning i dag är att nå 50 procent av antalet anställda i staten  under 2018.

  • Med cirka 450 anställda har vi har en samlad expertis inom våra kärnkompetensområden och kan hjälpa myndigheter att trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och ökande krav på effektivitet och kvalitet.

  • Är inne i en mycket expansiv fas och vi kommer öka antalet medarbetare till cirka 1400 under 2019.

  • Har verksamhet i Gävle (huvudkontor), Eskilstuna, Göteborg, Lund, Norrköping, Stockholm och Östersund. 

  • Startade den 1 juni 2012.
Om Statens servicecenter