Mötesplatser och seminarier

Här kan du läsa mer om vilka seminarier och mötesplatser vi arrangerar eller deltar i.

De flesta av våra egna evenemang riktar sig till våra kunder. Ett undantag är Samverkansdagen som riktar sig till befintliga kunder samt myndigheter som ännu inte är anslutna till Statens servicecenters tjänster.

Kalendarium

Om Statens servicecenter