Organisation

Karta med punkter som markerar Statens servicecenters verksamhetsorter. Huvudkontkontoret i Gävle har en större punkt.

Våra verksamhetsorter.

Statens servicecenter är en statlig myndighet under regeringen. Vi lyder under Finansdepartementet och är en styrelsemyndighet.

Statens servicecenter har verksamhet i Gävle (huvudkontor), Eskilstuna, Göteborg, Lund, Norrköping, Stockholm och Östersund.

Det dagliga arbetet i Statens servicecenter leds av generaldirektör Thomas Pålsson som tillträdde den 20 maj 2013.

Statens servicecenters verksamhet är organiserad i två divisioner, medborgarservice och myndighetsservice, med gemensamma stödfunktioner. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Statens servicecenter har i dagsläget cirka 450 anställda men växer kraftigt främst genom uppbyggnad av division medborgarservice.

Organisationsbild över Statens servicecenter.

Organisationsbild.

Om Statens servicecenter