Ledningsgrupp

Här hittar du alla medlemmar i Statens servicecenters ledningsgrupp.

Thomas Pålsson
Generaldirektör
010-456 03 00

Beatrice Bergström Molin
Enhetschef HR-enheten
010-456 04 88

Johan Göthberg
Avdelningschef it
010-456 01 76

Gustaf Johnssén
Chefsjurist rättsenheten
010-456 01 54

Paul Larsson
Divisionschef medborgarservice
010-456 04 95

Helena Östman
Tf. Kommunikationschef kommunikationsenheten
010-456 05 58

Jonas Wärn
Avdelningschef verksamhetsstöd
010-456 01 57

Mattias Åsander
Divisionschef myndighetsservice
010-456 04 94

Carina Larsson
Gd-assistent
010-456 01 26

Om Statens servicecenter