Årets effektiviseringshjälte 2017

Samverkansdagen 2017

Vi gratulerar 2017 års effektiviseringshjälte som blev Siw Rehn från Försäkringskassan.

Bild

Utmärkelsen har upprättats på initiativ av Statens servicecenter. Bidrag nomineras av Statens servicecenter och dess kunder varefter en jury utser det vinnande bidraget.

 

 

Juryns motivering
"Siw Rehn arbetar på ett metodiskt och föredömligt sätt med effektiviseringsarbete. Med ett stort engagemang och som en god ambassadör för elektroniska beställningar delar Siw med sig av sina erfarenheter till kollegor inom statsförvaltningen. Siw har bidragit till att förändra det sätt på vilket en stor organisation med många medarbetare handlar varor och tjänster med stöd av elektroniska beställningar. Siw har tillsammans med Statens servicecenter arbetat för att hitta kreativa lösningar för att öka andelen elektroniska beställningar vilket främjar effektiviteten och skapar nytta för hela statsförvaltningen."


Tidigare vinnare

2016 – Christel Aronsson, Kronofogden

Juryns motivering
Christel Aronsson tilldelas priset för att metodiskt och föredömligt ha arbetat med effektivisering av arbetsprocesser tillsammans med Statens servicecenters kontaktpersoner och processledare. Christel har i samverkan ställt krav på såväl Statens servicecenter som på den egna myndigheten. Juryn ansåg Christel Aronsson vara en särskilt värdig vinnare eftersom hennes engagemang lett till förbättringar som också kommer vara andra kundmyndigheter till nytta.

Om Statens servicecenter