Program Samverkansdagen 2017

Samverkansdagen 2017

Under Samverkansdagen 2017 lade vi särskilt fokus på digitalisering för en enklare administrativ vardag.

08:30 Frukostmingel

09:30 Inledning
Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, hälsar välkommen och introducerar vår konferencier och moderator Sara Andersson. Sara Andersson är chef för avdelningen Samhällsfrågor på Post- och telestyrelsen (PTS). Sara arbetar bland annat med frågor som rör digitalisering och tillgänglighet.

09:40 Digital förnyelse
Civilminister Ardalan Shekarabi berättar om regeringens program för digitalisering och digital förnyelse av det offentliga Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi är ett av de tre ansvariga statsråden i Finansdepartementet. Civilministern är bland annat ansvarig för frågor som rör statsförvaltningen, offentlig upphandling och digital förvaltning.

10.00 Hur ska vi göra våra tjänster mer digitala?
Statens servicecenters egen digitalisering innebär bland annat automatisering, robotisering och digitala tjänster. Tillsammans med ansvariga för valda utvecklingsprojekt berättar utvecklingschef Kristina Jonsson om spännande pågående arbeten som ska lyfta tjänsteleveranser och support.

11.15 Paus

11.30 Frågestund och diskussion
Ta chansen att ställa dina frågor om allt från våra tjänster till support, system och digitala lösningar.

12.15 Lunch

12.45 Seminarium

  • E-arkiv - en efterlängtad tjänst på väg att bli verklighet
  • Dataskydd och Statens servicecenters tjänster
  • Breddade konsulttjänster - vilket stöd behöver ni?
  • Inför en anslutning

13.45 Digitalisering, outsourcing och säkerhet
Hur påverkas it-säkerheten vid digitalisering och outsourcing? Vad ställer det för krav på oss som arbetar med administration inom statsförvaltningen? Ämnet är högaktuellt och vi vill belysa hur vi i samverkan kan bidra till att säkerställa informationssäkerheten.

14.15 Paus

14.35 Utdelning av priset Årets effektiviseringshjälte

14.45 Digitaliseringen och människan
Digitaliseringen är på de flesta organisationers agenda, men långt från alla vet vad det innebär mer konkret, varför det händer så snabbt just nu och hur man genomför en framgångsrik digital transformation. Teknikskiftet är en sak, men den största förändringen är det mänskliga. Det är vi alla som med hjälp av digitaliseringen ska bli snabbare, smartare och starkare – tillsammans. Vi behöver uppgradera kultur och arbetssätt för att kunna dra nyttan och gå vinnande ur den digitala transformationen.

Jonas Hammarberg är digital rådgivare, föreläsare och författare till boken Get digital or die trying, där han tillsammans med Arash Gilan beskriver vägen till en framgångsrik digital transformation.

16.00 Summering av dagen
Sara Andersson och Thomas Pålsson summerar dagen med några avslutande ord. Tillsammans reflekterar vi kring vad vi tar med oss från dagen.

16.15 Slut

Om Statens servicecenter