Årets effektiviseringshjälte 2018

Samverkansdagen 2018

Årets effektiviseringshjälte är en utmärkelse som uppmärksammar en person, ett projekt eller en myndighet som gjort skillnad genom en idé, process, produkt eller tjänst som bidrar till en smartare administrativ vardag inom statsförvaltningen. Utmärkelsen delas ut under Samverkansdagen.

Utmärkelsen har upprättats på initiativ av Statens servicecenter. Bidrag nomineras av Statens servicecenter och dess kunder varefter en jury utser det vinnande bidraget. Sista dag att nominera var den 7 september 2018.

2018 – Nils Stenmark, Tillväxtverket

Vi gratulerar 2018 års effektiviseringshjälte som blev Nils Stenmark från Tillväxtverket.

Bild

Juryns motivering
Genom samverkan och tillvaratagande av
digitaliseringens möjligheter har bokslutsprocessen för Tillväxtverket kortats
med hela tio dagar. Resultatet visar att samarbetet mellan myndigheter är en av
de viktigaste faktorerna i att utveckla och effektivisera våra processer.
Resultatet av projektet är en digital lösning som också kan nyttjas av de
flesta myndigheterna.

Tidigare vinnare

2017 – Siw Rehn, Försäkringskassan

Bild

Juryns motivering
Siw Rehn arbetar på ett metodiskt och föredömligt sätt med effektiviseringsarbete. Med ett stort engagemang och som en god ambassadör för elektroniska beställningar delar Siw med sig av sina erfarenheter till kollegor inom statsförvaltningen. Siw har bidragit till att förändra det sätt på vilket en stor organisation med många medarbetare handlar varor och tjänster med stöd av elektroniska beställningar. Siw har tillsammans med Statens servicecenter arbetat för att hitta kreativa lösningar för att öka andelen elektroniska beställningar vilket främjar effektiviteten och skapar nytta för hela statsförvaltningen.

2016 – Christel Aronsson, Kronofogden

Juryns motivering
Christel Aronsson tilldelas priset för att metodiskt och föredömligt ha arbetat med effektivisering av arbetsprocesser tillsammans med Statens servicecenters kontaktpersoner och processledare. Christel har i samverkan ställt krav på såväl Statens servicecenter som på den egna myndigheten. Juryn ansåg Christel Aronsson vara en särskilt värdig vinnare eftersom hennes engagemang lett till förbättringar som också kommer vara andra kundmyndigheter till nytta.

Om Statens servicecenter