Program Samverkansdagen 2018

Samverkansdagen 2018

Under 2018 års samverkansdag fokuserade vi på samverkan och standardisering, något som hör till de viktigaste förutsättningarna för en effektiv statlig administration. Årets moderator var Anna Palmgren.

08.30 – Frukostmingel

09.15 – Inledning
Generaldirektör Thomas Pålsson och Mattias Åsander, chef för divisionen myndighetsservice på Statens servicecenter, berättar om framtiden.

09.45 – Digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen som kommer alla till del

Med avstamp i regeringens digitaliseringsstrategi kommer sektionschef Anna Palmgren från Arbetsförmedlingen att berätta om, och ge exempel från, arbetet med att bygga upp en digital Arbetsförmedling. Vi får ta del av Arbetsförmedlingens lösningar och får tips på hur vi alla kan nyttja dessa.

10.15 – Seminarium
Du väljer två av följande fyra seminarier när du anmäler dig till Samverkansdagen 2018. Kaffe serveras mellan seminarierna.

 • E-arkiv – en efterlängtad tjänst på väg att bli verklighet
  I november 2017 inledde Statens servicecenter på nytt upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. På seminariet får du senaste uppdateringen från projektet. Cia Jarehov och Mattias Hammarlund berättar om tjänsten och hur myndigheter kan förbereda sin egen verksamhet för anslutning.
 • Från ett lönesystem till ett annat – så här går det till
  De närmaste åren ska många av våra kunder byta lönesystem. Passa på att lyssna på, och ställa frågor till Christer Dahlén, anslutnings­projektledare.
 • Kundsamverkan – uppföljning, partnerskap och kunddriven
  tjänsteutveckling
  Marknadschef Charlotte Ahlström Johansson berättar om tankar
  och idéer kring Statens servicecenters tjänsteutveckling. Vad innebär vår samverkan i praktiken? Hur ska vi nå partnerskap så att tjänsteutbudet utvecklas i takt med förändrade behov, ur både din myndighets och Statens servicecenters perspektiv?
 • Låt dig inspireras till att öka e-handeln
  Siw Rehn från Försäkringskassan och Åsa Sjödin från Statens servicecenter berättar om hur du kan öka e-handeln på din myndighet. Siw Rehn blev förra årets effektiviseringshjälte.

12.10 – Lunch

13.00 – Panelen diskuterar standardisering och digitalisering
Under ledning av vår moderator diskuterar kunder och representanter från Statens servicecenter vikten av digitalisering och standardisering. Vart vill vi nå? Varför? Vilka samarbeten vill vi närmast titta på? Finns det nackdelar? Sedan önskar vi förstås många frågor från publiken.

14.00 – Utdelning av priset Årets effektiviseringshjälte
Vi utnämner 2018 års effektiviseringshjälte och berättar om resultatet av förra årets pris.

14.15 – Kaffepaus

14.45 – Accelererad digitalisering av offentlig sektor: Digital mognad som verktyg, Johan Magnusson, Swedish Centre for Digital innovation

Forskare vid Göteborgs universitet har under 2017, på uppdrag av Regeringskansliet, tagit fram en metod och ett verktyg som gör det möjligt för offentliga aktörer att mäta och följa upp förutsättningarna att dra nyttan av digitalisering. Presentationen beskriver utmaningen med digitalisering och presenterar en konkret metod för att stärka digital mognad.

15.45 – Summering av dagen

16.00 – Slut

Med reservation för eventuella förändringar.

Plats: 7A Odenplan, Stockholm

Om Statens servicecenter