Statens servicecenters historia

Sedan juni 2012 har Statens servicecenter arbetat tillsammans med andra myndigheter för att förändra och effektivisera administrationen i statsförvaltningen.

År 2017

Vi börjar skicka lönespecifikationer och kontrolluppgifter digitalt via Mina meddelande, elektroniska bokslut snabbar upp bokslutsprocessen och vi lanserar Portalen.

 • Under 2017 ökar antalet kunder (anslutna myndigheter) till 154 stycken och vi sköter löner för närmare 100 000 statsanställda. 
 • Den första juni firar Statens servicecenter fem år som myndighet och arbetet med att kontinuerligt förbättra kostnadseffektiviteten, kvaliteten och servicen, i enlighet med det uppdrag som sattes upp vid starten, fortsätter.
 • Statens servicecenter ansluter lönetjänsten till tjänsten Mina meddelanden som gör det möjligt att skicka digtala  lönespecifikationer och kontrolluppgifter till kunders anställda, via en säker digital brevlåda.
 • Regeringen föreslår att Statens servicecenter ska ansvara för en sammanhållen statlig serviceorganisation från och med 2019 och ger myndigheten i uppdrag att stödja Servicekontorsutredningens arbete.
 • Genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Norrköping.
 • Vi lanserar Portalen, den digitala mötesplatsen för kundservice.
 • En metod för elektroniska bokslut utvecklas och bidrar till att
  tiden för enskild myndighet kortas med åtta dagar.
 • Statens servicecenter vänder ett, sedan start, underskott på cirka 78 miljoner kronor, till ett överskott. Det är ett bra resultat och nu står myndigheten väl rustad för att ta emot nya uppdrag och kan satsa på åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med vad som kom fram i dialogen med kunder under 2017.
 • Vi är cirka 450 anställda.

År 2016

Göteborgs universitet blir kund, vilket är ett genombrott för myndigheten inom högskole- och universitetssektorn. Ekonomitjänsten effektiviseras i och med att vi erbjuder tjänsten med systemstöd och Samverkansdagen arrangeras för första gången.

 • Antalet kunder ökar till 150 stycken och vi sköter löner för cirka 80 500 statsanställda. 
 • Ekonomitjänst med systemstöd är en ny tjänst som gör det möjligt för kunderna att minska sina kostnader för system samt att slippa resurskrävande arbetsinsatser vid uppgraderingar.
 • Under året tillträder en ny styrelse för Statens servicecenter och Barbro Holmberg, tidigare ledamot, blir ordförande.
 • Det sker ett marknadsmässigt genombrott inom högskole- och universitetssektorn då Göteborgs universitet ansluter till Statens servicecenters tjänster. Genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Göteborg, med specialistkompetens inom lön, för utbildningsområdet.
 • Vi lanserar priset 'Årets effektiviseringshjälte' och bjuder för första gången in till Samverkansdagen, som är ett forum där vi tillsammans med våra kunder tar steg för en effektivare statsförvaltning.
 • Regeringen ger Statens servicecenter i uppdrag att analysera och förelså vilka myndigheter som kan vara lämpliga att bedriva samordnat inom staten och utanför storstadsområdena.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 18 miljoner, till minus 8,5 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 400 anställda.
Konferencier på scenen talar inför publik på Samverkansdagen 2016.

Samverkansdagen 2016. Foto: Statens servicecenter

År 2015

En av Sveriges största myndigheter blir kund inom lön. Regeringen beslutar om en förordning som ska stärka Statens servicecenters roll som statsförvaltningens servicecenter och vi tryggar våra tjänster långsiktigt genom att teckna avtal med systemleverantörer inom lön och ekonomi. 

 • Antalet kunder ökar till 149 stycken och vi sköter löner för cirka
  71 200 statsanställda. 
 • Lönesystemet Primula kommer på plats och arbetet med att migrera kunder till det nya lönesystemet startar.
 • Arbetsförmedlingen ansluter till lönetjänsten och genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Eskilstuna.
 • Statens servicecenter tecknar ett avropsavtal med Unit4 AB om ekonomisystemet Agresso, inklusive driftservicelösning, och vi kan nu erbjuda ekonomitjänsten med en systemlösning.
 • Under hösten beslutar regeringen om Förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenter, vilket innebär en anslutning av 107 kunder till lönetjänsten. Efter dialog med flera myndigheter planerar Statens servicecenter för fler anslutningar till sina tjänster.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 26,4 miljoner, till minus 18 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 350 anställda.

År 2014

Redan år 2014 når vi regeringens mål om att 25 procent av alla anställda inom staten ska få sin lön via Statens servicecenter. Utvecklingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv startar och vi inleder ett samarbete med de statliga servicecentren
i Norden.

 • Antalet kunder ökar till 143 stycken och vi sköter löner för cirka 53 100 statsanställda.
 • Regeringen ger Statens servicecenter i uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.
 • Generaldirektör Thomas Pålsson blir nominerad till priset 'Årets offentliga chef'.
 • Flera stora myndigheter väljer att köpa Statens servicecenters tjänster och redan år 2014 når vi regeringens mål om att 25 procent av statens anställda ska få sin lön via oss vid utgången av år 2015.
 • På initiativ av generaldirektör Thomas Pålsson etablerar Statens servicecenter Nordic Shared Service Centre Forum som är ett forum för utbyte av erfarenheter mellan de statliga servicecentren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 • Statens servicecenter sluter ett strategiskt uppmärksammat avtal med CGI om lönesystemet Palasso för att säkerställa drift och support för flera myndigheter, till 2018. Detta efter att CGI sagt upp det statliga ramavtalet vilket skulle innebära en krisartad kapacitetsmässig situation för möjligheten att administrera de statliga lönerna på ett effektivt sätt.
 • Statens servicecenter förbättrar det ekonomiska resultatet från minus 59 miljoner, till minus 26,4 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 270 anställda.
Generaldirektör Thomas Pålsson tillsammans med representanter från de statliga servicecentren i Danmark, Finland och Island

På initiativ av generaldirektör Thomas Pålsson etablerar Statens servicecenter Nordic Shared Service Centre Forum. På bilden syns generaldirektör Thomas Pålsson (andra från vänster) tillsammans med representanter från de statliga servicecentren i Danmark, Finland och Island. Foto: Statens servicecenter

År 2013

Ett stort antal myndigheter ansluter till vår tjänst för e-beställningar. Statens servicecenter säkerställer därmed att kunderna kan svara upp mot en ny förordning som innebär att alla beställningar inom staten måste göras elektroniskt.

 • Antalet kunder ökar till 119 stycken och vi sköter löner för cirka 38 800 statsanställda.
 • År 2013 är det första hela verksamhetsåret och arbetet med att öka effektiviteten, kvaliteten och servicen präglar verksamheten.
 • I maj utser regeringen Thomas Pålsson till ny generaldirektör för Statens servicecenter.
 • Till följd av förordningsreglering av elektroniska beställningar och leverantörsfakturor uppstår en stor efterfrågan på våra nya tjänst e-beställ och ett stort antal myndigheter ansluter.
 • I december lanserar vi en värdegrund som en viktig kultur- och resultatfrämjande styrmodell.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 77,9 miljoner, till minus 59 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 260 anställda.

År 2012

Statens servicecenter startar sin verksamhet den första juni. Huvudkontoret finns i Gävle och ett verksamhetskontor
etableras i Östersund.

 • Från dag ett producerar Statens servicecenter tjänster inom ekonomi- och löneadministration för sju myndigheter, motsvarande tolv procent av de statligt anställda.
 • Det är 130 personer som arbetar på myndigheten från start då kärnverksamheten utgörs av personal från Försäkringskassan och Skatteverket, som tidigare hanterat ekonomi- och, eller löneadministration för Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet och Pensionsmyndigheten.
 • Regeringen utser Stig Jönsson till tillförordnad generaldirektör och Birgitta Böhlin till ordförande i styrelsen.
 • I oktober blir Kammarkollegiets administrativa service en del av Statens servicecenter och myndigheten får ytterligare cirka 50 medarbetare och drygt 90 kunder. I och med verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Stockholm och tjänsteutbudet ökar till att inkludera konsulttjänster inom ekonomi- och personaladministration.
 • Den 20 november inviger dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall Statens servicecenter.
 • Vid årets slut köper närmare hundra myndigheter tjänster från oss och vi sköter löner för cirka 36 000 statsanställda.
 • Första året präglas av att myndigheten byggs upp och det ekonomiska resultatet landar på minus 77,9 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 230 anställda. 
Dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall inviger Statens servicecenter.

Dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall inviger Statens servicecenter. Foto: Statens servicecenter

Om Statens servicecenter