Nyheter om ekonomitjänster (RSS)


 • Ett gott resultat bygger på samverkan

  Informativ kundträff för fullservicekunder med fokus på bokslut och förordningsförändringar.

 • Inga höjda avgifter för 2019

  För tredje året i rad är avgifterna för Statens
  servicecenters tjänster oförändrade.


 • Digitalt bokslut – en framgångsfaktor hos
  Tillväxtverket

  Tillväxtverket har under året testat Statens servicecenters arbetssätt för digitala bokslut. Ett arbetssätt som medför ökad kontroll, med överblick i realtid samt mer tid för analys.


 • Vi tryggar en långsiktig lösning för våra ekonomitjänster
  Att förvalta, utveckla och byta system är dyrt för den enskilda myndigheten och totalt för staten. Genom att erbjuda en helhetslösning för ekonomi- och lönetjänster inklusive system bidrar Statens servicecenter med att pressa kostnaderna för staten som helhet. Inom lön har vi erbjudit en helhetslösning under en längre tid. Nu säkerställer vi våra tjänster långsiktigt även inom ekonomiområdet.
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Publicerad: 2019-03-05