Andra statliga myndigheter

Alla länkar i bokstavsordning (A-Ö)

1177 Vårdguiden
1177.se

Bolagsverket
bolagsverket.se

Centrala studiestödsnämnden
csn.se

E-hälsomyndigheten
ehalsomyndigheten.se

Efterlevandeguiden
efterlevandeguiden.se

Kronofogden
kronofogden.se

Migrationsverket
migrationsverket.se

Min pension
minpension.se

Nordiske tax
nordisketax.net

Ny i Sverige
informationsverige.se

Patent- och registreringsverket
prv.se 

Polisen
polisen.se

Post-och telestyrelsen
pts.se

Regeringen
regeringen.se

Riksdagen
riksdagen.se

Socialstyrelsen
socialstyrelsen.se

Statens servicecenter
statenssc.se

Statistiska centralbyrån
scb.se

Statens tjänstepensionsverk
spv.se

Sveriges domstolar
domstol.se

Tillväxtverket
tillvaxtverket.se

Tullverket
tullverket.se

Verksamt
verksamt.seLänkar inom ekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Bidrag, lån samt återbetalning för personer
som studerar vidare efter gymnasiet.

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Min pension
Webbplats som ger dig en samlad bild av din
pension.

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land
och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Sköter tjänstepensionen för statligt anställda.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter.
Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige

Länkar för företagare

Bolagsverket
Registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land
och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Patent- och registreringsverket
Hjälper företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt,
att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

Tillväxtverket
Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter. Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige

Verksamt
Samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan,
Skatteverket och Tillväxtverket. Information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Länkar inom lag och ordning

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Polisen
Upprätthåller lag och ordning

Regeringen
Regeringen tar initiativ till nya lagar och ändringar i befintliga lagar.
Regeringen utses av Riksdagen

Riksdagen
Stiftar lagar och faställer regeringens budget. Utser regering.

Sveriges domstolar
Gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter.
Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige

Länkar för nyanlända till Sverige

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Bidrag, lån samt återbetalning för personer
som studerar vidare efter gymnasiet.

Migrationsverket
Den myndighet som prövar ansökningar
från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Om Sverige
Samhällsorientering för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället.

Länkar om vård och omsorg

1177 Vårdguiden
Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.
Erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster.

E-hälsomyndigheten
Myndigheten sköter hanteringen kring Covidbevis och ansvarar för e-recept och samordnar satsningar på e-hälsa.


Efterlevandeguiden
Ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Socialstyrelsen
Kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete,
oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar
myndigheten hälso- och sjukvården och socialtjänsten.