Länkar inom ekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Bidrag, lån samt återbetalning för personer
som studerar vidare efter gymnasiet.

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Min pension
Webbplats som ger dig en samlad bild av din
pension.

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land
och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Sköter tjänstepensionen för statligt anställda.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter.
Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige