Länkar för företagare

Bolagsverket
Registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land
och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Patent- och registreringsverket
Hjälper företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt,
att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

Tillväxtverket
Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter. Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige

Verksamt
Samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan,
Skatteverket och Tillväxtverket. Information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.