Länkar inom lag och ordning

Kronofogden
Ser till att obetalda skulder blir betalda.

Polisen
Upprätthåller lag och ordning

Regeringen
Regeringen tar initiativ till nya lagar och ändringar i befintliga lagar.
Regeringen utses av Riksdagen

Riksdagen
Stiftar lagar och faställer regeringens budget. Utser regering.

Sveriges domstolar
Gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Tullverket
Fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter.
Övervakar och kontrollerar trafik till och från Sverige