Länkar för nyanlända till Sverige

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Bidrag, lån samt återbetalning för personer
som studerar vidare efter gymnasiet.

Migrationsverket
Den myndighet som prövar ansökningar
från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap

Nordisk eTax
Webbplats för dig som bor i ett nordiskt land och får intäkter i ett annat nordiskt land.

Om Sverige
Samhällsorientering för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället.