Länkar om vård och omsorg

1177 Vårdguiden
Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.
Erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster.

E-hälsomyndigheten
Myndigheten sköter hanteringen kring Covidbevis och ansvarar för e-recept och samordnar satsningar på e-hälsa.


Efterlevandeguiden
Ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Socialstyrelsen
Kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete,
oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar
myndigheten hälso- och sjukvården och socialtjänsten.