HR-konsulter

En kvinna ler in i bilden, två män i kontorsmiljö syns i bakgrunden.

Foto: Mostphotos.

Statens servicecenter erbjuder konsulttjänster inom
HR-området till statliga myndigheter, både på plats hos kund och från vårt kontor. Tjänsterna vänder sig till alla myndigheter oavsett storlek, om inte annat anges.

HR-avdelning för mindre till medelstora myndigheter

Mindre myndigheter saknar ofta HR-resurser och har därför möjlighet att hos Statens servicecenter få tillgång till en HR-konsult som tar hand om
HR-relaterade arbetsuppgifter. Att anlita en HR-konsult genom oss ger trygghet i att din myndighet följer de lagar och bestämmelser som finns inom området. Vi har HR-konsulter på olika nivåer och kan erbjuda allt från HR-chef till HR-administrativa resurser. Exempel på uppdrag kan vara allt från att proaktivt ansvara för de kontinuerliga HR-uppgifter som ska göras under ett år, till avstämning av BESTA-kodning enligt Arbetsgivarverkets direktiv, rekrytering eller hantering av övertalighet.

Resurskonsult hos kund

När luckor i bemanningen uppstår hos en myndighet kan vi träda in som administratörer, generalister, specialister eller chefer inom HR-området.

Specifika uppdrag

Vi hjälper till med HR-uppdrag som du inte har tid med eller kompetens för. Tjänsterna utförs hos kunden eller från Statens servicecenter.

Exempel på specifika uppdrag:

 • Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
 • Upprätta rutiner och administration kring anställningar.
 • Arbetsmiljöfrågor.
 • BESTA-kodning.
 • Genomgång av kunders löneblanketter.
 • Informationspaket för nyanställda.
 • Lönekartläggning.
 • Mallpaket (policys, riktlinjer etc.).
 • Manualer, rutinstöd, checklistor och personalhandböcker.
 • Omorganisation och omställning.
 • Rekrytering.
 • Stöd i rehabiliteringsansvaret.
 • Uppstart eller avveckling av myndigheter utifrån
  HR-perspektivet.
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar riktade mot medarbetare, chefer samt kontaktpersoner mot Statens servicecenters lönerelaterade tjänster.

Exempel på utbildningar:

 • Uttag av rapporter.
 • Utbildningar i arbetsgivarrollen för chefer.
Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-05-09
Myndighet