Anpassad tjänst

Ett alternativ med anpassad tjänst.

Ett alternativ med anpassad tjänst

Exempel på när anpassad tjänst passar er:

  • Lön - Ni har en verksamhet som har behov av flera lokala avtal, restidsavtal och/eller har en delegationsordning som kräver en utökad behörighetsstruktur.
  • E-handel - Ni har en verksamhet som har behov av en egen kontoplan.
  • Redovisning - Ni har en verksamhet som inte har möjlighet att gå över till gemensam ekonomimodell och/eller vill fortsätta utföra delar av redovisningsprocessen själva.

Anpassad tjänst är för er med behov som inte kan tillgodoses av Statens servicecenters standardtjänster och som innebär en mer omfattande förvaltning.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07