Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2022

Statens servicecenters avgifter är satta för att täcka kostnader för levererade tjänster och för att bidra till ökad effektivitet genom att styra mot standard- och digitala lösningar.

Grundavgifter

Grundavgiften består av två olika delar, en fast och en rörlig, som är beroende på myndighetens storlek och vilka tjänster som kunden är ansluten till.

Grundavgifter‌

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Grundavgift ekonomi
Grundavgift ekonomi och e-handel

Fast avgift

Per månad

13500

Grundavgift för ekonomisystem

Fast avgift

Per månad

8300

Grundavgift för ekonomisystem

Rörlig avgift

Per användare och månad

460

Grundavgift för e-handelssystem

Rörlig avgift

Per anställd och månad

13

Grundavgift rörlig ekonomi och e-handel

Rörlig avgift

Per anställd och månad

30

Grundavgift lön
Grundavgift för lön

Fast avgift

Per månad

13500

Grundavgift för lönesystem

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

38

Grundavgift för lön

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad


22

Grundavgift för systemtjänst inom schema- och bemanningsplanering

Fast avgift

Per månad

8000

Grundavgift för systemtjänst schema- och bemanningsplanering

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

15

Grundavgift systemtjänst rekryteringsstöd - paket 1

Fast avgift

Per månad

9000

Grundavgift systemtjänst rekryteringsstöd - paket 2

Fast avgift

Per månad

14000

Grundavgift systemtjänst rekryteringsstöd - paket 3

Fast avgift

Per månad

18000


Ekonomi/e-handelstjänster

Ekonomi/e-handelstjänster omfattar leverantörsfaktura hantering, e-beställningar, betalningar samt redovisningstjänster och bokslut.

Avgifter för ekonomi/e-handelstjänster

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Leverantörsfaktura Elektronisk (Sveafaktura) eller skannad

Rörlig avgift Med kontering Egen kontoplan

Per faktura

65

Leverantörsfaktura Elektronisk (Sveafaktura) eller skannad

Rörlig avgift

Med kontering 

Gemensam kontoplan

Per faktura

50

Leverantörsfaktura Elektronisk (Sveafaktura) eller skannad

Rörligt avgift

Utan kontering

Per faktura

20

Leverantörsfaktura

Elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura

Rörlig avgift

Per faktura

20

Manuell skanning av leverantörsfaktura

Rörlig avgift

Per faktura

250

Betalning leverantörsfaktura

Rörlig avgift

Per återredovisad betalning

10

Kundunikt leverantörsregister

Enligt offert

Per kund

 –


Redovisningstjänster

Redovisningstjänsten omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.

Fakturering av vissa rörliga avgifter sker en gång per år, i december, enligt tabellen nedan. Faktureringen gäller faktiska volymer för perioden januari - december.

Avgifter för redovisningstjänster

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Fakturering via fil från försystem

Rörlig avgift

Per styck

105

Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Fakturering via Unit 4 Business world webb

Rörlig avgift

Per styck

215

Kundfakturering inklusive reskontra, påminnelse, krav och räntekrav. Manuell hantering via ärenden

Rörlig avgift

Per styck

415

Printtjänst kundfaktura

Rörlig avgift

Per styck. Faktureras en gång per år.

7

Löpande redovisning inklusive anläggsredovisning, inbetalning med mera

Rörlig avgift

Per timme

850

Redovisningstjänster inklusive statsredovisning, periodiska tjänster


Per timme eller fast pris enligt offert

1050

Kvalificerade redovisningstjänster inklusive bokslut

Rörlig avgift

Per timme eller fast pris enligt offert

1200

Uppsättning Planner

Fast avgift

Engångskostnad

12000

Uppsättning FIC

Fast avgift

Engångskostnad

15000

Uppsättning webportal

Fast avgift

Engångskostnad

4000

Månadsabonnemang

Fast avgift

Fast avgift per abonnemang och månad

1250


Lönetjänster

Lönetjänsten omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning samt tidredovisning via lönesystem.

Fakturering sker i maj och december för vissa rörliga avgifter och innehåller faktiska volymer.
Fakturering i maj innehåller faktiska volymer för perioden januari – april och fakturering i december innehåller faktiska volymer för perioden maj – december.

Avgifter för lönetjänster‌

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, avvikelserapportering 8–17

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

105

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, närvarorapportering 8–17

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

120

Löneadministration inklusive rese- och utläggsredovisning. Självbetjäning, schemalagd arbetstid 24/7

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

130

Rese- och utläggsredovisning, manuella underlag

Rörlig avgift

Per reseräkning och utlägg. Faktureras två gånger per år

100

Tidredovisning via lönesystem

Rörlig avgift

Per lönespecifikation och månad

20

Manuella utbetalningar

Rörlig avgift

Per styck faktureras två gånger per år

500

Intresseavdrag, fasta belopp

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

30

Intresseavdrag, rörliga belopp, manuella underlag

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

100

Manuella underlag schema- och bemanningsplanering i systemet Primula

Rörlig avgift

Per styck

faktureras två gånger per år

100


Konsult- och tilläggstjänster

Konsult- och tilläggstjänster ingår inte i basutbudet. Tjänsterna erbjuds när det finns behov av extra stöd eller kompetens för exempelvis uttag av statistik och rapporter eller vid behov av stöd på plats hos myndigheten inom ekonomi-, löne-, och HR-området.

Avgifter för konsult- och tilläggstjänster

Tjänst

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Konsult speciellt uppdrag

Rörlig avgift

Per timme

1050

Konsult speciellt uppdrag

Rörlig avgift

Per timme

1200

Senior ekonomikonsult

Rörlig avgift

Per timme

1450

Systemkonsult

Rörlig avgift

Per timme

1200

Senior systemkonsult

Rörlig avgift

Per timme

1450

HR-konsultstöd

Rörlig avgift

Per timme

1050

Kvalificerad HR-konsultstöd

Rörlig avgift

Per timme

1200

Senior HR-konsultstöd

Rörlig avgift

Per timme

1450

Konsult, nivå 1

Rörlig avgift

Per timme

850

Konsult, nivå 2

Rörlig avgift

Per timme

1050

Konsult, nivå 3

Rörlig avgift

Per timme

1200

Tilläggs- eller specialtjänst enligt offert


Enligt offert


Avgifter för konsult- och tilläggstjänster‌

Rekryteringsstöd systemstöd Primula – Paket 1

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Obegränsat antal användare


Obegränsat antal ansökningar och kandidater


En intern karriärsida


En anpassad karriärsida (WCAG)


En annonsbrygga till Platsbanken


Annonsgodkännande


Kalender och Rapporter


Organisationsträd


GDPR-anpassad gallringsfunktionalitet

Fast avgift

Per månad

9000


Rekryteringsstöd systemstöd Primula
– Paket 2

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Utöver det som ingår i Paket 1 ingår också följande:


Kompetensbaserad rekrytering (KBR)


Projektöversikt


Rekryterings-godkännande


Övergripande rekryteringsprofiler


Årlig gallring


Extra annonsbryggor


Extra karriärsidor

Fast avgift


Per månad


14000
Rekryteringsstöd systemstöd Primula
– Paket 3

Beskrivning

Beräkningsgrund

Avgift kr

Utöver det som ingår i Paket 1 och 2 ingår också följande:


Akademikerre-krytering (utökat ansökningsformulär)


Integrerade kandidattester


Kundanpassad diarieintegration

Fast avgiftPer månad


18000Så baseras våra avgifter

Avgifterna består av en grundavgift för att vara ansluten till någon av Statens servicecenters tjänster och är sedan uppdelade per erbjuden tjänst. Grundavgiften täcker kostnader för bland annat ekonomi- och lönesystem, kundservice och systemintegrationsplattformar.

 • E-handeltjänst som omfattar e-beställning, leverantörsfaktura och betalningar.
 • Redovisningstjänst som omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.
 • Lönetjänst som omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning samt tidredovisning via lönesystem.
 • Konsulttjänster som bland annat omfattar stöd på plats hos myndigheter, uttag av statistik och rapporter.

Så sker vår fakturering

Lönetjänster

 • Grundavgifter, verkliga volymer för stycketjänster och timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
 • Rese- och utläggsredovisning (manuella underlag), manuella utbetalningar samt intresseavdrag faktureras två gånger per år, i maj och december.

Ekonomitjänster (redovisning och e-handel)

 • Grundavgifter och verkliga volymer för timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
 • Verkliga volymer för stycketjänster faktureras hel månad men med en månads eftersläpning, exempelvis faktureras avgifterna för perioden 1-31 mars i slutet av april.
 • Printtjänst kundfaktura faktureras en gång om året, i december.

Allmänt

 • Kostnad för tid beräknas utifrån påbörjat tidsintervall om 30 minuter.
 • Avgifter kan vara per styck, per timme eller enligt offert.
 • Avgifter som avser ett specifikt uppdrag faktureras utifrån offert som grundar sig på avgift per timme och eventuella kostnader från leverantörer.
Senast uppdaterad: 2021-10-13
Publicerad: 2021-10-12