Konteringstjänst

Vår konteringstjänst är kopplat till leverantörsfaktura. Här konteras fakturor och kräver endast granskning och attest av er som kundmyndighet.

Här ingår

  • kontering av fakturor/utbetalningsunderlag (endast konto)
  • kontroller enligt rutin (exempelvis representation, moms och periodiseringar)
  • hantering av betalningspåminnelser
  • gemensam kontoplan som förvaltas i tjänsten.

Eventuella bilagor som krävs kompletteras av kundmyndigheten.

Denna tjänst förutsätter gemensam fast kontoplan som bygger på Ekonomistyrningsverkets baskontoplan. Den gemensamma kontoplanen är en delmängd av kontoplanen i ekonomisystemet.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07