Leverantörsupplägg

Leverantörer läggs upp i ett gemensamt leverantörsregister och kontrolleras enligt fastslagen rutin före upplägg. Leverantör, som kundmyndigheten har en affärsrelation till, distribueras till kundmyndighetens register i ekonomi- och e-handelssystem.

Här ingår bland annat

  • upplägg av leverantörer i gemensamma leverantörsregistret
  • leverantörskontroller
  • leverantören kopplas till aktuell faktura
  • registervård av det gemensamma leverantörsregistret
  • standardintegration mot ekonomisystem.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07