HR-konsulter

Genom våra kvalificerade HR-konsulter kan vi på Statens servicecenter se till att HR-arbetet utförs på ett effektivt och korrekt sätt.

Våra HR-konsulter är specialiserade inom HR och HR-administration för statliga myndigheter. Ni som kundmyndighet kan vara trygg med att våra konsulttjänster anpassas efter just era behov och krav.

Vi erbjuder två olika typer av tjänster för er som behöver stöd eller saknar en HR-funktion i er verksamhet:

  • Resurskonsult - kan anlitas som en del av er löpande verksamhet under en begränsad tid för att ersätta, alternativt förstärka, medarbetare vid ett utökat behov.
  • Specifika tjänster - kan köpas från oss för att få hjälp med ett eller flera specifika uppdrag. Uppdraget kan fungera som en engångstjänst och/eller löpande abonnemang beroende på tjänstens karaktär.

Resurskonsulter inom HR

Vi bistår med HR-konsulter som ni kan anlita som en del av er löpande verksamhet under en begränsad tid för att ersätta, alternativt förstärka, medarbetare vid ett utökat behov inom HR och HR-administration.
Omfattningen av uppdraget anpassas i överenskommelse med er. HR-konsulterna utför sitt jobb hos er eller på distans efter överenskommelse.

Specifika tjänster inom HR

Det går även bra att köpa specifika tjänster från oss på Statens servicecenter inom området HR.

Här kan ni till exempel få stöd med

  • lönekartläggning och översyn av BESTA-klassificering
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • rekrytering
  • översyn av policys, riktlinjer och lokala avtal inom HR-området
  • granska och analysera statistik inom HR-området
  • ta fram enskilda överenskommelser såsom löneväxling
  • översyn av rutiner inom löne- och HR-administration.

Intresserad av konsulttjänster?

Vänligen kontakta kundkommunikation.marknad@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2022-03-11
Publicerad: 2021-09-22