Egenrapportering

Egenrapportering omfattar kundmyndighetens rapportering av anställningsuppgifter och lönepåverkande händelser som exempelvis semester, olika typer av ledigheter, mertid/övertid, sjukfrånvaro, friskvård, arvoden samt resor och utlägg.

Här ingår

  • rapportering som sker i standardformulär av anställd, chef eller av källrapportör
  • attesteringsstöd i systemet som gör att behörig attestant får ett e-postmeddelande när lönehändelser finns att attestera.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07