Rapporter, statistik och utdata

Statistikuppgifter och standardrapporter inkluderar tillgängliga standardrapporter för chefer, controllers och andra behöriga personer på kundmyndigheten.

Här ingår

  • statistik och utdata som skickas till Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån och Arbetsgivarverket
  • rapporter och underlag kan hämtas ut i systemstödet eller laddas upp i en kundsamarbetsportal.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07