Anläggningsredovisning

Anläggningsredovisning omfattar administration av anläggningstillgångar och lån.

Här ingår

  • nyregistrering och aktivering av anläggningstillgångar
  • register över stöldbegärliga inventarier
  • löpande utrangering och ändring i anläggningsregister
  • avskrivning
  • stöd vid inventering och uppdatering av anläggningsregister
  • hantering av lån till anläggningstillgångar och bevakning av låneram
  • förvaltning av anläggningsregister.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07