Planering och budgeteringsverktyg

Planering och budgeteringsverktyg ingår som ger ett
stöd för er som kundmyndighet i ert budget- och prognosarbete.

Här ingår

  • förslag på standarduppsättning i systemstödet
  • helhetsansvar från Statens servicecenter för systemadministration
  • stöd vid inläsningen av budget och prognos.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07