Ekonomi och redovisning

Händer som bläddrar i en kontorspärm.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Albin Bogren.

Statens servicecenter erbjuder tjänster inom hela ekonomiområdet. De täcker hela ekonomiflödet, från beställning till färdigt bokslut. För att underlätta för dig som beställare erbjuder vi ekonomirelaterade tjänster indelade i två områden. Vi erbjuder även system- och driftservicelösningar för att ytterligare effektivisera hela flödet och bidra till en god resursekonomi.

Beställning och faktura

Vill du ha ett sömlöst elektroniskt flöde, från beställning till färdig betalning, ska du köpa tjänsterna inom området Beställning och faktura. Tjänsten ger en snabb och effektiv hantering med minimerade manuella inslag. Inbyggda kontroller i flödet minskar risken för fel och avvikelser, samtidigt som spårbarheten och transparensen ökar när all information samlas i det elektroniska flödet. Beställning och faktura inkluderar tjänsterna e-beställ inklusive leverantörsupplägg, leverantörsfakturahantering med betalning samt kundfaktura med inbetalning.

Redovisning och bokslut

Tjänsterna inom området Redovisning och bokslut ger tillsammans med tjänsterna i Beställning och faktura en bra helhetslösning för behovet av ekonomitjänster. Redovisning och bokslut inkluderar tjänsterna löpande redovisning, anläggningsredovisning, tidredovisning samt bokslut.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster