Beställning och faktura

Händer som skriver på ett tangentbord, i bakgrunden två datorskärmar.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Fredric Stein.

Beställning och faktura är ett område som består av flera ekonomirelaterade tjänster som tillsammans gör ett sömlöst, elektroniskt flöde möjligt – från beställning till färdig betalning. Beställning och faktura ger en snabb och effektiv hantering med minimerade manuella inslag.

​Beställning och faktura

Beställning och faktura inkluderar tjänsterna e-beställ inklusive leverantörsupplägg samt leverantörs- och kundfaktura inklusive betalning. Inbyggda kontroller i flödet minskar risken för fel och avvikelser, samtidigt som spårbarheten och transparensen ökar när all information samlas i det elektroniska flödet. Tjänsten e-beställ ger möjlighet att göra och administrera beställningar elektroniskt. Leverantörsfaktura omfattar hanteringen av inkommande fakturor och betalningen av dessa, medan kundfaktura omfattar myndighetens utgående fakturor och inbetalningar.

Du kan välja att köpa hela flödet eller valda delar.

​E-beställ

Tjänsten ger möjlighet att utföra och administrera beställningar elektroniskt. Tjänsten omfattar systemstöd för elektroniska beställningar och tillgång till gemensamma ramavtalsleverantörer.

I bastjänsten ingår bland annat leverantörsanslutningar, möjlighet att bjuda in leverantörer till en gemensam leverantörsportal, administration av kundunika avtal samt gemensamt statligt ramavtal, administration av kataloger, tester och tekniskt underhåll, stöd för standardrapporter och inköpsstatistik samt framtagning av kundunika formulärmallar för fritextbeställning med mera.

Du väljer att göra e-beställningar mot gemensamma eller kundunika ramavtal. Du får också möjlighet att göra formulär för inköp av produkter och tjänster utanför avtal. Vid behov kan du köpa tilläggs- och specialtjänster, till exempel stöd för att komma i gång med e-beställningar.

Leverantörsfaktura

Tjänsten omfattar hantering av inkommande fakturor. I bastjänsten ingår bland annat skanning av faktura, inläsning av fakturafil, förkontroll och förslagskontering, granskning, efterkontroll, attestering och påminnelser med mera. Tjänsten omfattar också systemadministration, till exempel registrering eller koppling av leverantörer, integrationer, upplägg av abonnemang, upplägg av nya konton i kontoplan, uppdateringar, administration av faktura- och leveransadresser, upplägg av nya användare eller förändrade behörigheter.

Du väljer att köpa leverantörsfakturatjänsten med kontering enligt egen kontoplan eller enligt gemensam kontoplan. Vid behov kan du komplettera det elektroniska fakturaflödet med manuella tjänster. Du har också möjlighet att köpa tilläggs- och specialtjänster.

En del i leverantörsfakturaflödet är betalningar. Betalningstjänsten omfattar betalningar av leverantörsfakturor och kan bara köpas i kombination med leverantörsfakturahantering.

I bastjänsten ingår bland annat registrering och bokföring av manuellt underlag via ekonomisystemet inklusive upplägg av leverantörer, betalning av leverantörsfakturor, expressutbetalning via internetbank, hantering av avvisade betalningar, återredovisning och administration av behörigheter hos betalningsförmedlare med mera.

Kundfaktura

Tjänsten omfattar myndighetens utgående fakturor och inbetalningar, periodisering samt avstämning av kundreskontra. I bastjänsten ingår bland annat fakturering inom Sverige och utomlands, underhåll av kund- och artikelregister, registrering av inbetalningar, påminnelser, inkassohantering, räntekrav, värdereglering samt upplägg av e-fakturakund med mera.

Som kund kan du välja att vid behov komplettera det elektroniska fakturaflödet med manuella tjänster. Du kan också köpa tilläggs- och specialtjänster.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster