E-beställ

Händer som skriver på en laptop, bredvik laptop syns hög med papper, kuvert och en penna.

Bild: Maskot

E-beställ är en ekonomirelaterad tjänst som ingår i området för Beställning och faktura.

​E-beställ

Tjänsten e-beställ ger möjlighet att administrera leverantörsavtal och skapa elektroniska beställningar. Tjänsten omfattar även anslutning till gemensamt uppsatta ramavtalsleverantörer.

Du kan utföra e-beställningar både mot gemensamma statliga eller myndighetsunika ramavtal. Du får också möjlighet att beställa och använda formulär för inköp av produkter och tjänster i eller utanför avtal.

Du väljer hur du vill använda tjänsten. Du kan ansluta dig till uppsatta statliga ramavtalsleverantörer via en katalog eller webbutik, så kallad punch out-lösning. Du kan välja leverantörsanslutning inklusive teknisk uppsättning (integration) eller utan.

Till stöd för e-beställtjänsten använder Statens servicecenter systemstödet Proceedo.

​Gemensamma ramavtal

I tjänsten finns möjlighet att göra e-beställningar mot gemensamma statliga ramavtal, det vill säga de ramavtal som staten upphandlat för hela statens räkning.

För att du som kund ska kunna ansluta dig till ett gemensamt uppsatt leverantörsavtal behöver Statens servicecenter en beställning från dig. Statens servicecenter kopplar leverantörsavtalet till din myndighet i produktionssystemet och du kan börja e-beställa.

Om du väljer e-beställ med integration ansvarar vi för att den tekniska anslutningen upprätthålls i enlighet med integrationsavropet samt att eventuella tekniska fel anmäls till leverantör för åtgärd. Vi ser till att leverantörens priser och sortiment är korrekta och i enlighet med det statliga ramavtalet samt godkänner katalog.

​Myndighetsunika ramavtal

I tjänsten för e-beställ finns också möjlighet att själv registrera leverantörsavtal för att göra e-beställningar mot egna myndighetsunika ramavtal, det vill säga de ramavtal som ni själva upphandlat för myndighetens behov.

Anslutningen och underhållet sköts på samma sätt som för de statliga ramavtalen, men av er. De myndighetsunika ramavtalen ansvarar ni själva för samt kontakterna med er avtalsleverantör. För de myndighetsunika avtalen ansvarar du också för att leverantörens priser och sortiment är korrekta samt godkänner eventuell katalog.

​Beställningar utanför ramavtal

I tjänsten finns möjlighet att göra inköp av produkter och tjänster, katalog- eller formulärprodukter, utanför avtal, det vill säga direktupphandlingar.

Tilläggs- och specialtjänster

Kunder har möjlighet att köpa tilläggs- och specialtjänster från Statens servicecenter, till exempel stöd för att komma i gång med e-beställningar och beställa formulär utformade efter egna behov.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster