Kundfaktura

Öppen kontorspärm på bord samt miniräknare.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Fredric Stein.

Kundfaktura är en standardiserad bastjänst som passar alla myndigheter. Tjänsten ingår i området Beställning och faktura, men kan också köpas separat.

Kundfaktura

Tjänsten kundfaktura omfattar fakturering av myndighetens utgående kundfakturor, inbetalningar, avstämning av kundreskontra samt påminnelsehantering och räntefakturering. I tjänsten ingår också underhåll av kundregister och artikelregister.

​Bastjänster

I bastjänsten ingår kundfakturering inom Sverige och utomlands. Fakturering sker som regel genom filinläsning utifrån filer som du som kund förser oss med. Fakturering kan också göras manuellt utifrån underlag som du skickar till oss. Faktureringen sker löpande enligt överenskommen tidsplan. I anslutning till faktureringen periodiserar Statens servicecenter intäkter enligt överenskommelse.

Om kundfakturan ska till en ny kund lägger vi upp kunden i direkt anslutning till faktureringstillfället. Vi uppdaterar också artikelregister enligt underlag från dig som kund.

I kundfakturatjänsten ingår systemstöd för elektronisk fakturering. Du kontrollerar att dina kunder kan ta emot fakturor elektroniskt samt skickar uppgifter om kundens elektroniska mottagningsadress till oss. Statens servicecenter lägger sedan upp nya e-fakturakunders elektroniska adress i fakturaväxeln.

I bastjänsten ingår en printtjänst vilket innebär att fakturor skrivs ut och skickas per post till kunder som inte har möjlighet att ta emot fakturor elektroniskt.

Efter genomförd fakturering registrerar Statens servicecenter inkomna inbetalningar. Bokföring av inbetalningar görs via fil alternativt genom manuell registrering. Bokföringen görs så snart det är möjligt. Om underlag saknas eller behöver kompletteras kontaktar vi dig som kund.

I bastjänsten ingår påminnelsehantering. Påminnelser skickas samlat vid högst två tillfällen per månad. Som regel skickas en påminnelse per faktura till alla kunder eller till ett urval.

Statens servicecenter kan hjälpa till att initiera indrivningsärenden i enlighet med överenskommen rutin via er eller via extern leverantör av inkassotjänst.

Statens servicecenter skapar räntefakturor till det urval av dina kunder som du väljer ska få räntefakturor. Räntefakturering görs varje månad. Statens servicecenter uppdaterar löpande den referensränta som används vid räntefakturering.

I kundfakturatjänsten ingår också avstämning av kundreskontra mot huvudboken samt övriga avstämningar utifrån ditt behov som kund. För att kvalitetssäkra processen och tjänsteutförandet för din räkning ingår olika kontroller i faktureringen, såsom kontroll av moms och vissa rimlighetsbedömningar.

Inför delårsrapport och årsbokslut ingår även genomgång och värderegling av kundreskontra, utifrån dina behov.

​Tilläggs- och specialtjänster

Du har alltid möjlighet att köpa tilläggs- och specialtjänster från Statens servicecenter.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster