Leverantörsfaktura

En öppen kontorpärm ovanpå ett block, en penna vid sidan om samt en miniräknare.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Fredric Stein.

Leverantörsfaktura är en ekonomirelaterad tjänst som ingår i området Beställning och faktura. Tjänsten kan också köpas separat.

​Leverantörsfaktura

Tjänsten leverantörsfaktura omfattar hantering av inkommande fakturor.

I bastjänsten ingår skanning av faktura via skanningscentral alternativt manuell skanning på Statens servicecenter (av särskilt brådskande fakturor). Fakturan ankomstregistreras i ekonomisystemet efter att filen har överförts automatiskt. Om det behövs kontrollerar vi och rättar inkomna.

När du köper tjänsten med förslagskontering gör vi en förkontroll av fakturan samt anger förslagskonto, justerar moms vid behov och periodiserar enligt överenskommelse. Därefter distribueras fakturan till den angivna referensen alternativt till en samlingsreferens för granskning. Vi gör också en efterkontroll där vi bland annat tittar på intern och extern representation och periodiseringar. Vi skickar automatiska påminnelser om att granskning, attest eller att leveranskvittens inte är utförd samt hanterar betalningspåminnelser. Vi kontrollerar uppgifter på påminnelsen mot fakturan och vidtar åtgärder i förekommande fall.

Kunder får tillgång till en gemensamma kontoplan vilket har flera fördelar. Vi säkerställer och underhåller att den är aktuell, uppdaterad och kvalitetssäkrad. Av effektivitets- och kostnadsskäl används normalt en standardiserad kontoplan. Kunder med väldigt specifika behov kan välja att behålla sin egen kontoplan.

Leverantörsfakturatjänsten omfattar även systemadministration, till exempel registrering eller koppling av leverantörer till gemensamt leverantörsregister, integrationer, upplägg av abonnemang, upplägg av nya konton i kontoplan, uppdateringar, administration av faktura- och leveransadresser, upplägg av nya användare eller förändrade behörigheter.

​Betalningar

En del i leverantörsfakturaflödet är betalningar. Betalningstjänsten omfattar betalningar av leverantörsfakturor och kan bara köpas i kombination med leverantörsfakturahantering.

I betalningsbastjänsten ingår även registrering och bokföring av manuella utbetalningsunderlag via ekonomisystemet i de fall då utbetalningarna inte kan hanteras elektroniskt i fakturaflödet (inklusive upplägg av leverantörer). Expressutbetalningar via internetbank vid behov.

Efter att nödvändiga kontroller av alla fakturor i fakturaflödet har utförts samt eventuella manuella utbetalningsunderlag genomför vi utbetalningarna och bokför återredovisning i ekonomisystemet, enligt den tidsplan som vi kommer överens med dig. Statens servicecenter uppdaterar och administrerar också behörigheter i internetbank på din begäran.

​Tilläggs- och specialtjänster

Som kund kan du köpa tilläggs- och specialtjänster när sådana behov uppstår.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster