Redovisning och bokslut

En man bläddrar i en kontorspärm i ett rum med hyllor för pärmar och pappersfack.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Thomas Henriksson.

Redovisning och bokslut är ett område av ekonomirelaterade tjänster som täcker stora delar av behovet av redovisningstjänster.

Redovisning och bokslut

Inom området redovisning och bokslut erbjuder vi tjänsterna löpande redovisning, anläggningsredovisning, tidredovisning och bokslut. Löpande redovisning är en standardiserad bastjänst som passar alla myndigheter. Den kombineras med fördel med bokslutstjänsten som ger en samlad finansiell dokumentation till delårsrapport och årsredovisning. De myndigheter som har behov kan enkelt komplettera flödet med anläggningsredovisning och tidredovisningstjänster.

Du kan välja att köpa alla tjänster inom Redovisning och bokslut eller valda delar. Du kan också köpa extra stöd och hjälp från oss i form av tilläggs- eller specialtjänster. Prata med oss om ditt behov.

​Löpande redovisning

Tjänsten omfattar löpande redovisning mot huvudbok.

I bastjänsten ingår bland annat löpande redovisning av bokföringsorder, avstämning av huvudbok, uppdatering av objekt- respektive kontoplan med tillhörande triggrar, inläsning och bokföring av lön- och tidredovisningsfiler, bokföring av insättningar och uttag utländska bankkonton och valutakonton, hantering av anslag, hantering av skatter och moms samt hantering av värdepost.

​Anläggningsredovisning

Tjänsten omfattar administration av anläggningstillgångar och lån.

I bastjänsten ingår nyregistrering av anläggningstillgångar, inventering och uppdateringar, löpande utrangering och ändring i anläggningsregister, avskrivning, hantering av lån till anläggningstillgångar, register över stöldbegärliga inventarier, löpande avstämning samt bokslut.

Tidredovisning

Tjänsten tidredovisning tillgodoser behovet att kunna registrera tid och få en sammanställning av registrerad tid på olika organisatoriska nivåer, bland annat för att kunna analysera var myndighetens medarbetare lägger sin tid.

I bastjänsten ingår bland annat bearbetning av tidrapporter, påminnelser, löpande underhåll av resurs-, användar- och projektregister, uppdatering av timkostnad, årsskifteshantering, standardrapporter, rättning av tidrapporter och flex med mera.

Bokslut

Tjänsten omfattar upprättande av bokslut (finansiella dokument).
I bastjänsten ingår bland annat rapportering till statsredovisning, upprättande av finansiella dokument, upplupna löner, semesterlöne- och pensionsskulder, övriga avstämningar, periodstängning och periodavgränsningsposter, stöd vid föredragning och revision, EA-värdering, överföring av ingående balanser med mera.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster