Anläggningsredovisning

Två pärmar ovanpå varandra på ett bord

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Albin Bogren

Anläggningsredovisning är en ekonomirelaterad tjänst som ingår i området Redovisning och bokslut. Tjänsten kan också köpas separat.

Anläggningsredovisning

Tjänsten anläggningsredovisning omfattar administration av anläggningstillgångar och lån.

I bastjänsten ingår nyregistrering av anläggningstillgångar, inventering och uppdateringar, löpande utrangering och ändring i anläggningsregister, avskrivning, hantering av lån till anläggningstillgångar, register över stöldbegärliga inventarier, löpande avstämning samt bokslut.

Har du behov av extra stöd erbjuder vi dig tilläggs- och specialtjänster, till exempel avskrivningsprognos, tätare lånehantering och stöd av konsult om du har behov av extra stöd.

Bastjänsten

När du köper tjänsten anläggningsredovisning från Statens servicecenter bokför vi nya anläggningstillgångar. Vi registrerar stöldbegärliga inventarier i anläggningsregistret. Vi genomför utrangering, ändring i anläggningsregistret samt avskrivning för innevarande månad.

Vi stödjer den årliga inventeringen av dina anläggningstillgångar genom att ta fram ett samlat utdrag ur anläggningsregistret på vilka
anläggningstillgångar som finns. Du får underlaget i enlighet med den tidsplan som vi kommit överens om. Vi uppdaterar anläggningsregistret utifrån det inventeringsresultat som du skickar till oss efter genomförd inventering.

Två gånger per år tar vi upp lån för dina anläggningstillgångar. Vi kontrollerar att samtliga anläggningstillgångar är bokförda i anläggningsregistret och sammanställer underlag för beräkning av lån och amortering samt bokför dessa.

Avstämning av anläggningskonton sker månadsvis och vid bokslut. I bokslutsarbetet ingår en sammanställning av anläggningsnoter.

​Tilläggs- och specialtjänster

Vi erbjuder dig även köp av tilläggs- och specialtjänster, till exempel avskrivningsprognos, tätare lånehantering och stöd av konsult.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster