Löpande redovisning

Ryggar på kontorspärmar som står uppradade.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Fredric Stein.

Löpande redovisning är en standardiserad bastjänst som passar alla myndigheter. Den kan med fördel kombineras med tjänsten för bokslut, vilket ger en samlad finansiell dokumentation till delårsrapport och årsredovisning. Tjänsten kan även köpas separat.

Löpande redovisning

När du köper tjänsten löpande redovisning från Statens servicecenter kompletterar du beställnings- och fakturatjänsterna med övrig redovisning i huvudboken. Tjänsten innefattar en stor del av den löpande redovisning som är vanligt förekommande på en myndighet. Löpande redovisning är en bastjänst. Vid behov kan vi erbjuda tilläggs- och specialtjänster.

Bokföringsunderlag

En del av tjänsten är löpande bokföring utifrån bokföringsunderlag. De flesta bokföringsunderlag utgörs av omföringar som du som kund upprättar och skickar in till oss för bokföring. För att göra arbetet lättare för dig och effektivare för oss har vi en standardiserad mall som vi anpassar för att motsvara de begrepp och dimensioner som ni har i er redovisningsmodell. Vissa omföringar upprättar och bokför vi även på eget initiativ. När du ansluter dig till oss går vi igenom vilka omföringar som ni vill ha hjälp med och vilka som ni själva vill upprätta.

​Filinläsningar

Tjänsten löpande redovisning innehåller också inläsning av diverse filer från olika försystem. Vissa försystem tillhandahåller Statens servicecenter filer ifrån, andra försystem tillhandahåller ni själva filer från och ansvarar för. Exempel på vanliga filinläsningar är inläsning av filer från lönesystem, kanske har din myndighet också ett eget ärendehanteringssystem som genererar bokföring på något sätt.

​Konto- och objektplan

I tjänsten ingår också underhåll och uppdatering av konto- och objektplanerna i ekonomisystemet, med tillhörande triggrar. Vi har en gemensam kontoplan som du kan ansluta dig till och använda dig av, fördelarna med det är att du då kan lita på att vi säkerställer att kontoplanen uppfyller de krav som det statliga regelverket ställer på kontostrukturen. Om du vill kan du även använda dig av din egen kontoplan, i tjänsten ingår då att vi uppdaterar den enligt dina önskemål.

Anslag

Köper du löpande redovisning av oss kan du även få hjälp med att hantera anslagen i din myndighet. Vi registrerar då tilldelade anslag, eventuellt anslagssparande och omdispositioner samt hanterar eventuellt indragna anslag enligt gällande föreskrifter. Det du behöver göra är att informera oss om vilka anslag som din myndighet blir tilldelad samt eventuella ändringar som sker därefter.

​Utländska konton och valutakonton

Vi hanterar också bokföring av insättningar och uttag på eventuell utländsk bank eller utländska valutakonton som en del av den löpande redovisningen, likaså bokföring och administration av värdepost.

​Skatt- och momsredovisning

Utöver detta får du även hjälp med din myndighets skatte- och momsredovisning, allt enligt gällande skattelagstiftning som vi omvärldsbevakar åt dig. Vi sammanställer och rekvirerar den ingående moms som din myndighet har rätt att rekvirera samt deklarerar den utgående momsen utifrån den kundfakturering som har gjorts i fakturatjänsten. Vi sammanställer och deklarerar även arbetsgivaravgifter och innehållna skatter med tillhörande redovisning för din personal, eventuella arvodister och övriga utbetalningsmottagare. Om din myndighet rapporterar omsättning på utländska varor och tjänster till Statistiska centralbyrån ombesörjer vi även detta åt dig.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster