Tidredovisning

Händer som håller i en kalender framför ett skrivbord.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Fredric Stein.

Tidredovisning är en ekonomirelaterad tjänst som ingår i området Redovisning och bokslut. Tjänsten kan köpas separat.

​Tidredovisning

Tjänsten tidredovisning tillgodoser behovet av att kunna registrera tid och få en sammanställning av registrerad tid på olika organisatoriska nivåer, bland annat för att kunna analysera var myndighetens medarbetare lägger sin tid.

I bastjänsten ingår bland annat bearbetning av tidrapporter, påminnelser, löpande underhåll av resurs-, användar- och projektregister, uppdatering av timkostnad, årsskifteshantering, standardrapporter, rättning av tidrapporter och flex med mera.

Som kund till Statens servicecenter kan du också köpa olika tilläggs- och specialtjänster när behov uppstår, till exempel större uppdateringar av register vid omorganisationer eller andra förändringar i kodplanen som påverkar resurs- och projektregistret.

​Bastjänsten

När du köper tidredovisningstjänsten från oss hjälper vi dig att bearbeta dina tidrapporter. Överföring, bearbetning och bokföring av tidrapporter sker enligt en tidsplan som vi kommer överens om dagligen, veckovis eller månadsvis. Vi skickar också ut automatgenererade påminnelsemejl till tidrapportörerna i enlighet med överenskommen tidplan.

Vi underhåller resurs- och användarregistret löpande när det uppstår förändringar hos dig som kund. Detsamma gäller timkostnadstabeller,
OH-påslag, projektregister med mera.

Vid årsskiften gör vi förstås de ändringar som behövs inför uppstarten av det nya året baserat på ert underlag och era behov.

Vid årsskiften ser vi till att utgående flexsaldo överförs korrekt.
I tjänsten ingår rättning av tidrapporter och flex. Statens servicecenter felsöker och rättar sådant som tidrapportören inte själv kan åtgärda i sin tidrapport. Vid behov sätter vi upp och underhåller standardrapporter för tidredovisningen.

​Tilläggs- och specialtjänster

Behöver du hjälp med löpande underhåll av attestregler erbjuder vi det som en tilläggstjänst. Vi ser till att automatgenererade påminnelsemejl skickas till attestant enligt den tidplan vi kommer överens om.

Som tilläggstjänst kan Statens servicecenter underhålla och rätta underlag för deltidstjänstgöring. Vi registrerar då förändringar av tjänstgöringsgrad för anställda och rättar tidrapporter för anställda som bytt tjänstgöringsgrad.

Du kan beställa specialrapporter baserade på dina unika behov. Om du vill fakturera från tidredovisningen kan vi månadsvis skapa och skicka elektroniska fakturor till er fakturaväxel.

Senast uppdaterad: 2020-01-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster