Ekonomikonsulter

En man bläddrar i en kontorspärm i ett rum med hyllor för pärmar och pappersfack.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Thomas Henriksson.

Statens servicecenter erbjuder konsulttjänster inom ekonomiområdet.

 Konsulterna kan bland annat stötta i följande:

  • Uppdrag ute på plats hos kunden.
  • Rådgivning och stöd.
  • Utveckling av rutiner.
  • Planer och policydokument.
  • Utredningar.
  • Ekonomihandbok.
  • Budget, uppföljning och prognos.
  • Start eller avveckling av myndighet.
  • Ekonomistyrning.
Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-05-08
Myndighetstjänster