Lön och personal

Leende kvinna som sitter i en fönstersmyg och håller i en mobiltelefon i ena handen och ett betalkort i andra handen samt har en laptop i knät.

Foto: Maskot.

Statens servicecenter tillhandahåller administrativa stödtjänster åt myndigheter. Inom området lönerelaterade tjänster erbjuder vi löneadministration och egenrapportering samt ett antal tilläggs- och specialtjänster.

Löneadministration och lönesystem

 • Upplägg av nyanställda och ändring i anställning, registrering av
  löner, arvoden, avdrag och tillägg, ersättningar inför utbetalning av lön.
 • Systemlösning.
 • Behörighetshantering.
 • Rekvirering av ersättningar från Arbetsförmedlingen och
  Försäkringskassan samt sjukanmälan till Försäkringskassan.
 • Administration och beräkning av förmåner.
 • Skapande och registrering av scheman för partiell ledighet.
 • Olika typer av intyg såsom arbetsgivar- och anställningsintyg.

​Egenrapportering

Alla anställda rapporterar in lönepåverkande avvikelser som exempelvis semester, olika typer av ledigheter, mertid eller övertid, sjukfrånvaro, friskvård, arvoden, resor och utlägg med mera.

Behörig attestant får sedan ett e-postmeddelande att lönehändelser finns att attestera.

Underlag som går att registrera i egenrapporteringen, men som skickas till Statens servicecenter för manuell registrering i lönesystemet hanteras mot extra avgift.

​Rapporter

I lönesystemet finns ett antal standardrapporter tillgängliga för chefer, controllers och andra behöriga personer hos kunden. Utöver detta skickas varje år en rapport om sparade semesterdagar som överstiger 35 till antalet.

​Bemyndigande

Kunden kan överlåta bemyndigande av löneutbetalningar till Statens servicecenter. Fördelen är att det alltid finns personal på plats att utföra betalningen.

​Lönespecifikationer

Lönespecifikationer finns tillgängliga i lönesystemet. Era avtal med banken anger hur anställda som inte har tillgång till lönesystemet får sina lönespecifikationer. Detta kan exempelvis gälla föräldralediga eller timanställda. Vi säkerställer att kontrolluppgift skickas till samtliga anställda som arbetat under året. Lönespecifikationer och kontrolluppgifter skickas även via Mina meddelanden.

​Lönerevision och avtal

Uppdatering av lönesystemet vid ändringar i lokala och centrala avtal. Import av nya löner efter lönerevision enligt underlag.

​Utdatahantering och statistik

Utdatahantering i form av bokföringsfil och bankfil. Statistik skickas till Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån och Arbetsgivarverket.

Tilläggstjänster

 • Intresseavdrag
 • Rekryteringsstöd (tilläggstjänst för lönesystem Primula)
 • Schema- och bemanningsplanering (tilläggstjänst för lönesystem Primula)

Specialtjänster

 • Statistik och rapporter
 • Större omorganisation

Specialtjänster anpassar vi till kunders behov och varar över en kortare tid.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster