Rekryteringsstöd

En leende kvinna i förgrunden och en leende man i bakgrunden.

Foto: Statens servicecenter. Fotograf: Albin Bogren.

Rekryteringsstöd är en tilläggstjänst inom lönerelaterade tjänster. Tjänsten syftar till att ge stöd genom rekryteringsprocessen och omfattar tillgång till systemstödet ReachMee.

Med hjälp av systemstödet ReachMee hanterar ni era rekryteringsuppdrag – från annonsering och publicering på Platsbanken, till att hantera ansökningar och återkoppla till kandidater.

Ansökningar görs i ReachMee på er hemsida samt intranät, med möjlighet att bifoga cv och övriga dokument. Urvalsfrågor som sökande besvarar i sin ansökan kan utformas som alternativ-, fritext- eller graderingsfrågor. För återkoppling till kandidater finns automatiska och personliga kvittensbrev. Rapporter kan tas ut för uppföljning av statistik på rekryteringsuppdragen. Utifrån era specifika behov av rekryteringsfunktioner finns möjlighet att komplettera tjänsten med såväl tillvalspaketet ”Utökad rekrytering” som enskilda tillval.

Tillvalspaket: Utökad rekrytering

 • Elektroniskt rekryteringsgodkännande.
 • Kompetensbaserad rekrytering.
 • Tre annonsbryggor.
 • Projektöversikt.
 • Årlig gallring.
 • Övergripande rekryteringsprofiler.

Enskilda tillval

 • Akademikerrekrytering.
 • Extra annonsbrygga.
 • Extra karriärsida och, eller lediga jobbsida.
 • Integrerade kandidattester.
 • Diarieintegration.
Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster