Schema och bemanning

Kvinna och man i arbetskläder som används inom vården. Kvinnan sitter vid datorn, mannen står böjd, bredvid och tittar in i datorskärmen.

Bild: Maskot.

Schema- och bemanningsplanering är en tilläggstjänst inom lönerelaterade tjänster. Tjänsten syftar till att säkerställa att ni kan planera och rapportera arbetstid för verksamheter där oregelbundna arbetstider eller skiftgång tillämpas.

Tjänsten omfattar tillgång till systemstödet BeSched för att stödja schemaläggning, bemanningsplanering, avvikelsehantering samt vakansförmedling för att hantera personalresurser för både fast poolpersonal och timanställda med hänsyn taget till kompetens. Systemet fungerar som ett hjälpmedel vid planering och fördelning av befintliga resurser. I systemet kan olika typer av scheman med arbetstider skapas.

Bemanningsbehovet kan skapas för en viss kategori av yrkesgrupp eller för egenskap som en yrkesgrupp innehar. Om bemanningsbehovet inte uppfylls visas det i systemet. Chef eller annan behörig person, alternativt medarbetaren själv, rapporterar in förändringar av arbetstid, frånvaro och övertid. Systemet utvärderar ersättning för obekväm arbetstid, jour och övertid utifrån uppsatt arbetstidsregelverk. Överföring av schemaposter samt attesterade transaktioner sker till lönesystemet utifrån tidsplan.

I tjänsten ingår basuppsättning av grunddata utifrån det centrala villkorsavtalet. Vid anslutning till Statens servicecenter anpassas grunddata. Vi sätter upp myndighetens lokala avtal för oregelbunden arbetstid. Vi ansvarar fortlöpande för systemunderhåll och uppdateringar av centrala avtal samt myndighetens lokala avtal.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2018-02-13
Myndighetstjänster