Nytt datum för övergång av servicekontoren

Regeringen aviserade den 30 augusti att servicekontorens övergång till Statens servicecenter senareläggs till 1 juni 2019.
Generaldirektör Thomas Pålsson kommenterar.

Det är en omfattande reform som nu sker i Sverige avseende
tillgången till statlig service via fysiska kontor i hela landet som ett
komplement till den ökade digitaliseringen av myndighetstjänster. En myndighet, Statens servicecenter, kommer att möta medborgare, företagare och nyanlända på fler än 110 kontor i hela landet, för att hjälpa till med tjänster från och digitala möten med myndigheter.

Det gemensamma övergångsprojektet mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Statens servicecenter
har redan kommit långt i förberedelserna för en övergång till den 1 januari
2019. Regeringen senarelägger nu den formella övergången av
verksamheten till den 1 juni 2019 för att säkerställa att nödvändig lagstiftning är i kraft och att för verksamheten relevanta avtal är
på plats innan överföring av verksamheten.

– Vi har hittills bara mött positiva reaktioner för strukturförändringen och många ser fram emot att implementera den nya organisationen. Nu får vi i det gemensamma projektet ytterligare några månader på oss vilket är positivt, även om vi inte sett några hinder att möta den tidplan som tidigare aviserats som övergångsdatum, säger Thomas Pålsson,
generaldirektör Statens servicecenter.

Servicekontorsutredning lämnade slutbetänkandet "Servicekontor i ny regim" den 29 maj 2018, vilken nu är på remiss med svar
till Finansdepartementet i september.

Senast uppdaterad: 2019-03-12