Regeringen vill samordna statens system för e-handel

I en ny promemoria föreslår regeringen att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för e-handel. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.

Ändringarna i förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

-Vi anser, precis som regeringen, att samordningen bör ske för så många myndigheter som möjligt, eftersom det innebär att stordriftsfördelarna, kvalitetsförbättringarna och effektiviseringarna blir större, säger Annica Schölund Storm, chef för avdelningen e-handel på Statens servicecenter.

Ett genomförande av förslaget innebär också att fler arbetstillfällen kan skapas utanför storstadsområdena, enligt Annica Schölund Storm.
Idag hanterar Statens servicecenter elektroniska beställningar och leverantörsfakturor för 120 statliga myndigheter. Årligen hanterar Statens servicecenter närmare 700 000 fakturor.

- Vi ser framför oss en stor potential när fler statliga myndigheter ansluter sig till våra e-handelstjänster. Det kommer att effektivisera statsförvaltningen och spara pengar åt staten, säger Mattias Åsander, divisionschef myndighetsservice på Statens servicecenter.

Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

Senast uppdaterad: 2021-07-19