Statens servicecenter välkomnar regeringens initiativ

Bild på generaldirektör Thomas Pålsson

Staten servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson

Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson ser positivt på att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla de statliga servicekontoren och därigenom stärka tillgången till statlig service i hela landet.

För att göra det lättare att leva på landsbygden vill regeringen öka den statliga närvaron runt om i landet, skriver civilminister Lena Micko (S) på DN Debatt.

Förutom att öppna ett antal nya servicekontor runt om i landet tillsätter regeringen därför också en utredning för att utveckla servicekontoren och därmed stärka den statliga närvaron över hela Sverige.

Utredningen ska bland annat undersöka var ytterligare servicekontor kan öppna, om fler myndigheter kan ingå i kontorens verksamhet och möjligheterna till samverkan mellan den statliga servicen och kommunsektorn.

Utredaren Sven-Erik Österberg ska slutredovisa uppdraget i november 2020.

DN Debatt: ”Fler statliga servicekontor ska öppna på landsbygden”

Senast uppdaterad: 2022-03-16