Den vanligaste besökaren på servicekontoren är ung och man

Två unga män pratar med servicehandläggare

Besökare får hjälp av servicehandläggare på servicekontor. Foto: Försäkringskassan

Fler män än kvinnor besöker servicekontoren. Vanligast är att besökarna är mellan 25-44 år. De vanligaste frågorna hör till Skatteverket. Detta visar den senaste besöksundersökningen på servicekontoren. Besökarna är fortsatt nöjda med den hjälp de får, bemötandet är bra och de får svar inom rimlig tid.

Det finns flera olika anledningar till varför allmänheten väljer att gå till Statens servicecenters servicekontor. Alla är inte vana att använda digitala tjänster. Många föredrar personlig service, att träffa en servicehandläggare som kan ge svar, förklara och hjälpa till med frågor som berör flera myndigheter.

Den senaste kundundersökningen från slutet av 2019 visar att besökare över hela landet är fortsatt nöjda med såväl bemötande, service och svarstid.

Fortsatt nöjda besökare

  • 96 procent fick ett bra bemötande
  • 92 procent fick den hjälp de behövde
  • 90 procent fick svar inom rimlig tid
  • 83 procent svarade ja på samtliga tre ovan frågor

Fler män än kvinnor går till servicekontor

  • Högre andel män (48 procent) än kvinnor (42 procent) besökte kontoren under mätperioden.
  • Flest besökare (22 procent) var mellan 25-34 år eller i åldern 35-44 år (19 procent).
  • Lägst andel besökare fanns i åldersgruppen 55-64 (12 procent) år samt 24 år eller yngre (11 procent). Samtidigt visar undersökningen att andelen äldre, 55 och uppåt, har ökat jämfört med föregående mätning samtidigt som de yngre, 25-44, år minskat.
  • Hälften av besökarna (53 procent) återkommer till servicekontoret några gånger om året. En av fem är förstagångsbesökare. Flest förstagångsbesökare kommer för frågor som relaterar till Pensionsmyndigheten (ca 35 procent).

Detta är de vanligaste frågorna

Totalt sett har besöken på servicekontoret handlat om ärenden gällande folkbokföring, ID-kort och bostadsbidrag. Men även frågor kring föräldrapenning och ålderspension förekommer.

Undersökningen har ägt rum samma tidsperiod under ett flertal år och visar en normalperiod. Om undersökningen hade ägt rum när det är dags för deklarationen eller i samband med mottagandet av Sveriges kanske mest kända orange kuvert, pensionsbeskedet, då hade det även präglat undersökningsresultatet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av KantarSifo under vecka 46-47, 2019. Totalt medverkade 15 kontor av olika storlekar på olika orter i landet. Undersökningen genomfördes via en pappersenkät på servicekontoren och fanns tillgänglig på svenska samt hjälpenkäter på engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Resultatet bygger på 3747 inkomna enkäter. Undersökningen har regelbundet genomförts sedan 2015 två gånger per år primärt under perioden mars och oktober.

Senast uppdaterad: 2020-01-27