Utredare föreslår inrättande av nya servicekontor

Utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service lämnade den 25 mars i en delrapport förslag att åtta nya servicekontor bör inrättas under år 2020. Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.

Utredningens uppdrag består av två delar, varav förslagen på nya servicekontor är den första delen. Den andra delen ska redovisas den 16 november 2020 och handlar bland annat om möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter samt ytterligare förslag på orter där servicekontor kan lokaliseras.

Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas gavs till landshövding Sven-Erik Österberg i december 2019.

En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser (på regeringen.se)

Senast uppdaterad: 2020-03-25