Nu invigs fyra nya servicekontor

Dörrskylt servicekontor Storuman

Servicekontoret i Storuman invigs 9 juni. Därefter följer Åsele 10 juni, Vansbro 15 juni och Torsby 16 juni. Foto: Madeleine Rinman.

Nu öppnar Statens servicecenter fyra nya servicekontor och därmed utökar staten sin lokala närvaro i landet. Först ut är kontoret i Storuman som invigs idag. Imorgon och kommande vecka väntar Åsele, Vansbro och Torsby.

– Det är en betydelsefull dag då vi nu öppnar det första av våra fyra nya servicekontor. Samhällsnyttan är stor när fler medborgare och företagare får vägledning i tjänster från flera myndigheter på en och samma plats, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

De nya servicekontoren i Storuman, Åsele, Vansbro och Torsby delar dessutom lokaler med kommunal verksamhet, som bibliotek, medborgarhus och kulturhus.

– Tillsammans gör vi skillnad när vi kan erbjuda våra tjänster närmare medborgarna, inte minst i de utmanande tider samhället står inför nu, säger Thomas Pålsson.

Civilministern ser positivt på samarbete med kommunen

– Att etablera fler statliga servicekontor är viktigt för att fler ska kunna leva och arbeta i hela landet. Särskilt glädjande är det att se hur statliga myndigheter och kommuner kan samarbeta för att hitta lösningar som blir så bra som möjligt för den enskilda människan, säger civilminister Lena Micko.

Samverkansmyndigheter nöjda att servicekontoren når ut till fler

Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen kommer med de nya servicekontoren kunna erbjuda sina tjänster till fler, något de ser positivt på.

Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria MIndhammar

– Samarbetet med Statens servicecenter är ett viktigt led i vårt arbete med att säkerställa en lokal närvaro i hela landet. Med samarbetet kan vi genom servicekontoren erbjuda kunderna generösare öppettider på fler platser i landet än vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda med nuvarande kontorsnät. Som tidigare chef över servicekontor uppskattar jag verkligen deras insats och är trygg med den professionalitet som vi nu får del av.

Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket

Karin Westling Palm

– Jag är glad att vi nu genom samverkan med Statens servicecenter kan erbjuda fler möjligheten att besöka oss och få hjälp på fler platser i landet. Mötet med Skatteverket ska upplevas enkelt och tryggt oavsett i vilken form kunderna vill kontakta oss. Alla har rätt till bra samhällsservice.

Daniel Barr, generaldirektör Pensionsmyndigheten

Daniel Barr

– För Pensionsmyndigheten utgör servicekontoren en viktig del, framförallt som ett bra stöd för de personer som befinner sig i digitalt utanförskap. Därför är det extra glädjande att fyra nya servicekontor nu öppnas. Servicekontoren kompletterar och förbättrar vår service för medborgarna i Sverige.

Per Eleblad, chef för Försäkringskassans avdelning för gemensamma försäkringsfrågor.

Per Eleblad

– Det är positivt att vi nu med de här fyra, nya servicekontoren kommer att kunna hjälpa och stötta fler människor som behöver Försäkringskassans tjänster. Dessutom känns det lite extra bra att öka de aktuella myndigheternas närvaro i de osäkra tider som vi just nu lever i.

Senast uppdaterad: 2020-06-10