Nya servicekontor i stor satsning på integration

Servicekontor

Ökad statlig närvaro och bättre samhällsservice i utsatta områden. Idag presenterades satsningen ”förortslyftet” där pengar till nya servicekontor är med i budgeten.

– Vi fortsätter utveckla vår verksamhet med nya servicekontor. De fyller en viktig funktion för att tillgängliggöra statlig service och inkludera medborgare, nyanlända och företagare i den digitala utvecklingen, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

Idag presenterade Liberalerna en satsning på såväl rättsväsende och integration, en satsning som bygger på en budgetöverenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet. Tre miljarder kronor ska under tre år satsas på ett så kallat ”förortslyft” med målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. En del i denna satsning är nya servicekontor i utsatta områden.

Ska stärka förtroendet

Regeringen tillför mer pengar till Statens servicecenter som en del i denna satsning på integrationen. Nya servicekontor i socioekonomiskt utsatta områden stärker den statliga närvaron, förbättrar samhällsservicen och kan därigenom bidra till att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.

150 miljoner på tre år

Statens servicecenters anslag för servicekontorsverksamheten ökas med 15 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor för 2022 och 75 miljoner kronor varaktigt från och med 2023. Dessa nya medel tillkommer utöver de medel regeringen tidigare aviserat för öppnandet av nya servicekontor i budgetpropositionen för 2020. Regeringen återkommer med besked om i vilka kommuners utsatta områden de nya servicekontoren ska lokaliseras.

Senast uppdaterad: 2020-09-11