Hög kundnöjdhet trots pandemi

Justina_Statens_servicecenter

Höga betyg för servicekontoren trots annorlunda förutsättningar under coronapandemin.

Servicekontoren fortsätter leverera hög kvalité i kundbemötande. Trots svårare förutsättningar under coronapandemin visar en färsk kundundersökning att servicekontoren håller samma höga nivå som i tidigare mätningar.

– Det här är ett mycket bra betyg för verksamheten på servicekontoren. Trots det ovanliga och ansträngda läget på grund av covid-19 är våra besökare fortfarande nöjda med det bemötandet och den service de får, kommenterar Paul Larsson, chef för division medborgarservice på Statens servicecenter.

Arbetsförmedlingen medverkade för första gången

I undersökningen mäts antal ärenden för de myndigheter som Statens servicecenter samverkar med. I höstens kundundersökning ingick för första gången Arbetsförmedlingen, där flest ärenden handlade om aktivitetsrapportering och hjälp med myndighetens e-tjänster. Sammantaget var ärenden gällande Skatteverket vanligast, därefter Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Besökarna svarade på tre frågor som mäter kundnöjdhet. Resultaten visade bland annat att

  • 94 procent upplevde ett bra bemötande
  • 92 procent fick den hjälp de behövde
  • 89 procent fick svar inom rimlig tid
  • 81 procent svarade ja på samtliga tre frågor.

Vanliga besökare på servicekontor

Till servicekontoren kommer medborgare, nyanlända och företagare för att få hjälp med folkbokföring, ID-kort, bostadsbidrag, föräldrapenning och många andra myndighetsärenden. Resultatet visar att besökare på servicekontor består i lika delar av män och kvinnor, och de flesta tillhör åldersgrupperna 25–34 år och 35–44 år. Över hälften kommer till servicekontor några gånger om året.

Om undersökningen

Kundundersökningen genomfördes under två veckor i oktober på 15 servicekontor i olika storlekar runt om i Sverige. Besökarna fick svara på en pappersenkät som skickades sedan till SIFO/Kantar som sammanställde resultatet. Totalt kom det in 3933 besvarade enkäter. Undersökningen har genomförts varje år i mars och oktober sedan 2015.

Senast uppdaterad: 2020-12-09